توسعه دهندگان

لیست توسعه‌دهنگان و اعضای اصلی سامانه اینترنتی چمونه

نام نام خانوادگی پست الکترونیکی
محمد ابراهیمی ebrahimi@chemooneh.ir
ریحانه تابش r.tabesh@chemooneh.ir
فاطمه تپه رشی taperashi@chemooneh.ir
علی جلالی jalali@chemooneh.ir
سحر حسینی نژاد hoseinynejad@chemooneh.ir
فائزه درچه زاده faezehdorchezadeh@chemooneh.ir
حامد رناسیان ronasian@chemooneh.ir
سیده فاطمهسادات مدنی sadatmadani@chemooneh.ir
ستاره طبائی tabaei@chemooneh.ir
حنانه قاسمی ghasemi@chemooneh.ir
زهراقاسمی z.ghasemi@chemooneh.ir
طاهره کرمعلی karamali@chemooneh.ir
هستی کیانپور kianpour@chemooneh.ir
نیلوفرهوشیار houshyar@chemooneh.ir

همچنین درصورتیکه تمایل به همکاری و همراهی با ما هستید، لطفا رزومه خود را به ایمیل info@chemooneh.ir ارسال نموده تا پس از بررسی با شما تماس گرفته شود.