ادراری تناسلی پیشنهاد سایت چمونه خون و سرطان سیستم ادراری و کلیه‌ها

سرطان پروستات

پروستات غده ای گردویی شکل است که در اطراف مجاری ادراری و زیر مثانه قرار دارد. کار پروستات ترشح مایعاتی است که مواد لازم را برای تقویت و تغذیه اسپرم فراهم می آورد و آن را در مقابل مواد موجود در ادرار محافظت کند (مجرای خروج اسپرم و ادرار یکی است) و ۴۰% از حجم […]

سیستم ادراری و کلیه‌ها

علل بی اختیاری ادرار

منظور از بی اختیاری ادرار (urinary incontinence) خروج ادرار به صورت غیر ارادی از مثانه است که در موقعیت های اجتماعی مختلف می تواند باعث شرمندگی فرد شود. عواملی که باعث افزایش احتمال وقوع بی اختیاری می شوند عبارت اند از: بارداری و زایمان واژینال چاقی سابقه ی فامیلی مثبت در مورد بی اختیاری ادرار […]